EA værktøjer

Innovative værktøjer kickstarter arkitekturprocessen

Der findes efterhånden mange gode værktøjer, der understøtter arkitekturarbejdet, men der er også meget man skal tænke på, når man gå ud og anskaffer sig et EA-værktøj. Det har vi oplevet gang på gang, når vi rådgiver vore kunder.

Derfor har vi samlet og systematiseret vores erfaring i EA Fellows Kataloget, som tilbyder en unik hjælp til de strategiske IT beslutninger: Vi koordinerer valget af standarder og principper i eet værktøj, som sikrer en sammenhængende arkitektur.

Standarder

I EA Fellows Kataloget har vi samlet over 150 af de mest anvendte IT standarder, og hver standard har fået et par gode ord med på vejen: Med en simpel anbefalingsstruktur viser vi, hvilke standarder, det er relevant at følge i nye og moderniserede IT løsninger. Standardkataloget bygger på input fra OIO kataloget, og flere andre tilsvarende kilder i den internationale IT verden. Standarderne bliver løbende anmeldt af førende eksperter, og erfaringerne fra vore brugere bliver registreret systematisk i kataloget.

Principper

Det kan være en stor udfordring at formulere sammenhængende arkitekturprincipper, både når man selv planlægger at udvikle løsninger, og når man skal opstille kravene ved anskaffelse af standardsystemer. I Principkataloget har vi samlet eksempler på principper for god arkitektur, som de er formuleret af førende danske organisationer, både i den private og den offentlige sektor. Hvert princip er kommenteret af EA Fellows, så det er nemt at vurdere, om det er relevant i en konkret situation.

Valget af standarder og principper for arkitekturen bør altid afspejle den aktuelle kontekst – derfor indeholder EA Fellows Kataloget mange alternative forslag, som den enkelte virksomhed kan bruge til at sammensætte sin individuelle arkitektur. EA Fellows Kataloget er en service, som vi benytter i vores rådgivning og stiller til rådighed for vore kunder.