Principkataloget

Enterprise Architecture Professionals

– en del af EA Fellows Kataloget

For en virksomhed kan det være en stor udfordring at formulere et sæt principper, som indeholder de nødvendige og tilstrækkelige bestemmelser til at styre virksomhedens it udvikling i den ønskede retning. Ikke for mange og ikke for få. Ikke for specifikke og ikke for generelle. Hvad er “det gyldne snit” for principstyret IT governance ?

Spørgsmål som disse møder vi ofte i vores hverdag, og derfor har vi oprettet Principkataloget, som indeholder en lang række eksempler på arkitekturprincipper, som benyttes i nogen af verdens bedst styrede IT organisationer.

Principperne er organiseret i en simpel struktur, der er kompatibel med internationale koncepter, metoder og frameworks, som fx Zachman’s Framework. Principkataloget har en række funktioner, der gør det let at “plukke” relevante principper til en ny IT-strategi eller IT-arkitektur for en virksomhed – og at begrunde, hvorfor de er valgt.

Principkataloget har fx en unik funktion, som sikrer, at de valgte principper er logisk sammenhængende: Under hvert princip linkes til en række overordnede principper, som udtrykker den logiske begrundelse for princippet, og til de underordnede principper, der udtrykker princippets konsekvenser.

Mange af principperne på det tekniske område refererer til bestemte teknologier eller standarder. Derfor er det afgørende, at Principkataloget er direkte koblet til Standardkataloget, således at  nye anbefalinger om fx åbne standarders modenhed slår igennem i IT strategien med det samme.

Principperne i kataloget bliver løbende ajourført og kommenteret af førende eksperter, og de praktiske erfaringer fra implementeringen af principperne hos vore brugere bliver afspejlet i katalogets anbefalinger.

En virksomhed har mulighed for at oprette sin egen version af kataloget, Mit katalog, hvor egne præferencer og mål er afspejlet i principperne. Det giver bl.a. virksomheden følgende  muligheder:

  • Ved opbygningen af virksomhedens egen IT-strategi eller IT-arkitektur kan man drage nytte af de systematiske anbefalinger i Principkataloget, og de praktiske erfaringer fra andre af katalogets brugere
  • I anskaffelsesforretninger og udbud kan man udtrække en ajourført arkitekturprofil for det aktuelle system, dvs en liste over de relevante principper for den pågældende IT løsning, som umiddelbart kan vedlægges udbudsmaterialet.
  • Til den løbende vedligeholdelse af virksomhedens egen IT strategi og IT arkitektur kan man abonnere på opdateringer fra EA Fellows, fx når eksperternes vurdering af bestemte teknologier ændres.

Principkataloget er en service,  som EA Fellows tilbyder her.