Standardkataloget

Enterprise Architecture Professionals

-en del af EA Fellows Kataloget

De fleste er enige om, at åbne standarder er grundstenen for en tidssvarende IT udvikling. Men for den enkelte virksomhed kan det være en stor udfordring at vælge de rigtige standarder, både når man selv planlægger at udvikle løsninger, og når man skal opstille kravene ved anskaffelse af standardsystemer.

I Standardkataloget har vi samlet over 150 af de mest anvendte IT standarder, og hver standard har fået et par gode ord med på vejen: Med en simpel anbefalingsstruktur viser vi, hvilke standarder, det er relevant at følge i nye og moderniserede IT løsninger.

Standardkataloget bygger på input fra OIO kataloget, og flere andre tilsvarende kilder i den internationale IT verden. Standarderne bliver løbende anmeldt af førende eksperter, og erfaringerne fra vore brugere bliver registreret systematisk i kataloget.

Mange standarder på det tekniske område refererer til bestemte teknologier eller er beregnet til bestemte anvendelser. Derfor er det afgørende, at Standardkataloget er direkte koblet til Principkataloget, således at  nye anbefalinger om fx åbne standarders modenhed kan slå igennem i IT strategien med det samme.

En virksomhed har mulighed for at oprette sin egen version af kataloget, Mit Katalog, hvor egne præferencer er opført på linie med (eller i stedet for) Standardkatalogets anbefalinger. Det giver bl.a. virksomheden følgende  muligheder:

  • Ved beskrivelsen af virksomhedens egen IT-strategi og IT-arkitektur kan man drage nytte af de systematiske anbefalinger i Standardkataloget, og de praktiske erfaringer fra andre af katalogets brugere
  • I anskaffelsesforretninger og udbud kan man udtrække en aktuel standardprofil for det aktuelle system, dvs en liste over de relevante standarder for den pågældende IT løsning, som umiddelbart kan vedlægges udbudsmaterialet.
  • Til den løbende vedligeholdelse af virksomhedens egen IT strategi og IT arkitektur kan man abonnere på opdateringer af Mit Katalog fra EA Fellows, fx når eksperternes vurdering af bestemte standarders modenhed ændres.

Standardkataloget er en service, som EA Fellows tilbyder her.