Rådgivning

I EA Fellows har vi specialiseret os i at bygge bro mellem teknologi, forretning og ledelse. Vi benytter Enterprise Architecture  (EA) som den overordnede ramme for at udvikle forretningen og IT anvendelsen hos vore kunder. Gennem leverandøruafhængig rådgivning, coaching og review hjælper vi private og offentlige virksomheder med at tage gode forretningsmæssige beslutninger – og føre dem ud i livet.

Ofte handler udfordringen om at skabe sammenhæng mellem processer og teknologi, og det er netop vores stærke side: Vi ser EA som en holistisk disciplin, som indeholder og sammenknytter alle de strategiske beslutninger i virksomheden. Emner som forretningsstrategi, governance og organisationsudvikling er naturlige elementer i vores kompetence, som kan inddrages, når kunden har behov for det. Kombineret med en dyb teknisk viden og mange års erfaring med IT giver de os et solidt fundament for at optimere virksomhedens resultater.

Governance

For at en virksomhed kan styres og optimeres, er det afgørende, at ledelsen har beslutningskraft og overblik over alle relevante parametre, både i forretningen og på IT området. Derfor lægger vi vægt på at hjælpe vore kunder med at etablere de strukturer og processer, som løbende justerer strategi og arkitektur, og som sikrer at projektstyring, programstyring, og forvaltning af systemporteføljen foregår i overensstemmelse med de strategiske mål. Og vi hjælper med at etablere metrikker, der synliggør hvordan de taktiske aktiviteter understøtter de strategiske mål. Vi giver ledelsen de aktive styringsredskaber, som sikrer mod slinger og spild.

Metoder og erfaring

Vi har en mangeårig erfaring med anvendelsen af de klassiske rammeværker og tilgange til EA (fx TOGAF, FEAF, Zachman) og vi certificerer enterprise arkitekter for Carnegie Mellon Universitetet i Europa (EA3 metoden): Desuden har vi opnået et indgående kendskab til mange proprietære og/eller branchespecifikke arkitekturrammer (fx DODAF, MODAF, NAF) gennem konkrete opgaver.

Vi gør meget mere end at producere arkitekturdokumenter og lægge dem på den rigtige hylde i rammeværket: Vi supplerer de traditionelle EA metoder med innovative værktøjer, skabeloner og eksempler. Og vi tilrettelægger arkitekturprocessen, så kunden får både sikre svar på de aktuelle udfordringer, og den rigtige kurs mod de langsigtede pejlemærker.

Vi rådgiver gerne i valget af den rette planlægningsmetode for den enkelte organisation. For næsten alle organisationer gælder det, at en tillempning af metoden og valg af de relevante elementer er afgørende for at skabe høj forretningsværdi, inden for en realistisk tids- og budgetramme. Vi er pragmatiske og løser vore rådgivningsopgaver med respekt for hver eneste kundes særlige situation. Det betyder, at vi bruger vores erfaring til at finde den optimale tilgang til arkitekturopgaverne, og afpasser ambitionsniveauet efter kundens behov.

Brancher

Vore kunder kommer fra et bredt udsnit af det private erhvervsliv og den offentlige forvaltning, og vi har gennem årene opbygget et betydeligt domænekendskab i mange sektorer. Med den brede portefølje af kunder har vi demonstreret, at enterprise arkitektur som disciplin er et enestående værktøj til forretningsudvikling og optimering af IT investeringerne i meget forskellige virksomheder, så længe man forstår den enkelte virksomheds særlige forudsætninger og behov. Her er et udsnit af de sektorer, som har anvendt vor ekspertise:

  • Banker
  • Energi
  • Forsikring
  • Industri
  • IT
  • Medicinal
  • Medier
  • Offentlig forvaltning

Se de konkrete virksomheder i vores referenceliste , eller læs om udvalgte cases.

Rådgivningsydelser

Vi rådgiver både på strategisk og operationelt niveau. Læs her, hvordan vi kan hjælpe med at skabe bedre sammenhæng i din virksomhed: