Arkitektur i praksis

Enterprise Architecture Professionals

Enterprise arkitektur er anerkendt som en systematisk metode til at udvikle virksomheder og organisationer, hvor samspillet mellem teknologi og mennesker er afgørende for at skabe succes. Arkitekturen tager sit udgangspunkt i forretningsstrategien, og spiller aktivt sammen hermed. Arkitekturen beskriver det ønskede valg af teknologier og standarder, og organiserer  samspillet mellem processer, informationer og teknik, så udbyttet af virksomhedens investeringer optimeres. Enterprise arkitekturen beskriver en række valg, som virksomheden har taget for sin udvikling, i form af

 • Principper (vedtagne leveregler for både forretning og IT)
 • Standarder (aftaler om grænsesnit for funktioner og informationer)
 • Mønstre (som beskriver de overordnede strukturer i fx data, processer og IT)

For at sikre at enterprise arkitekturen fungerer som en forlængelse af virksomhedens strategi, er alle de trufne valg understøttet med et beslutningsgrundlag og en konsekvensberegning, som sikrer sammenhængen mellem mål og midler.

Enterprise arkitektur

EA Fellows kan hjælpe med at starte et systematisk arkitekturarbejde i jeres organisation. Vi leverer den nødvendige uddannelse og kompetenceudvikling , og supplerer med rådgivningsydelser som disse:

 • Inspiration til strategi og arkitektur
 • Kickstart af arkitekturprocessen
 • Kortlægning og review af eksisterende Enterprise arkitektur
 • Review af nu-situationen og hjælp til udvikling af modenhed
 • Opstilling af business case og arkitekturstrategi
 • Udvikling af arkitekturprincipper
 • Hjælp med arkitekturkrav i offentlige udbud

Operationelle arkitekturopgaver

Den strategiske arkitekturrådgivning følges op af en række dokumenter og ydelser, som  bruges til at tilrettelægge og styre forretningsudviklingen og IT anvendelsen i praksis. Vore leverancer kan fx omfatte:

 • Review af systemporteføljen og den tekniske infrastruktur
 • Udvikling af en referencearkitektur for et domæne eller en virksomhed
 • Udarbejdelse af planer for systemintegration og konsolidering
 • Teknisk arkitektur review, med forslag til migrationsstrategi

Enterprise Arkitektur som fælles mindset

Enterprise arkitekten kan udføre mange andre opgaver end at beskrive virksomhedens arkitektur. Ved at kombinere EA-perspektivet med best practice metoder kan vi tilbyde en sammenhængende assistance til strategisk planlægning, innovation og forandringsprocesser.

Læs mere om vores rådgivningsydelser.