Uddannelse

EA Fellows tilbyder en bred vifte af kursustilbud for enterprisearkitekter og forretningsudviklere. Læs om de enkelte kurser her og se forløbet i vores Kursuskalender.

Introduktion til Enterprise Arkitektur (½ kursusdag)
Kurset giver beslutningstagere og nøglemedarbejdere et overblik over fordelene ved at benytte Enterprise Arkitektur som fælles mindset og arbejdsmetode, når forretningen skal udvikles og IT-anvendelsen optimeres. På kurset introduceres metoder og værktøjer, som understøtter den strategiske planlægningsproces og kommunikationen i forhold til alle processens interessenter. Kurset giver deltagerne baggrund for at tilrettelægge udvikling af strategi og arkitektur i deres virksomhed, og at udvikle de nødvendige kompetencer til at gennemføre processen.

Styregruppe seminar (1 kursusdag)
Formålet med seminaret er at give organisationens beslutningstagere en grundlæggende indsigt i enterprise arkitektur som et ledelsesinstrument for IT-anvendelsen. Med et fælles begrebsmæssigt fundament og et fælles sprog for den strategiske planlægning vil man opnå en tættere kobling mellem IT-styringen og den forretningsmæssige udvikling. Seminaret er fokuseret på, hvorledes generelle beslutninger for arkitektur og strategi implementeres i projektporteføljen og forvaltningen af de kørende systemer.

Arkitektur som fælles mindset (1 kursusdag)
Formålet med kurset er at give en bredere kreds af medarbejdere en grundlæggende indsigt i Enterprise Arkitektur som fælles mindset og arbejdsmetode, og at introducere metoder og værktøjer, som både letter arbejdet og understøtter kommunikationen i forhold til alle arkitekturarbejdets interessenter. Kurset er tilrettelagt for alle medarbejdere, der beskæftiger sig med den strategiske planlægning, både i IT og forretning. Når denne brede gruppe får et fælles begrebsapparat, kan deltagerne koble opfyldelsen af de forretningsmæssige mål direkte til dagligdagens beslutninger, og skabe forbindelse mellem forretningen og IT organisationen.

Arkitektur i projekter (1 kursusdag)
I forandrings- og udviklingsprojekter skal mange beslutninger koordineres, for at skabe sammenhængende løsninger, der passer i organisationens forretnings- og IT arkitektur. Dette kursus giver projekt- og programledere en grundlæggende indsigt i enterprise arkitektur som redskab til at styre projekterne mod de strategiske, forretningsmæssige mål. Med anerkendte arkitekturmetoder og værktøjer, systematiserer vi de strategiske beslutninger og understøtter kommunikationen i forhold til projektets interessenter. Det forudsættes, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til enterprise arkitektur, fx opnået gennem deltagelse i kurset ”Arkitektur som fælles mindset”

Certificering som Enterprise Arkitekt (12 kursusdage)
Carnegie Mellon Universitetets EA-trænings- og certificeringsprogram for enterprise arkitekter er anerkendt som det klassiske uddannelsesgrundlag for enterprise arkitekter. EA Fellows er akkrediteret som udbyder af programmet, som består af 3×4 dages kurser der kan tages i Danmark eller Belgien. Deltagerne bliver klædt godt på til at indgå i et EA-team, med et anerkendt teoretisk grundlag, effektive metoder og masser af konkret erfaring fra realistiske cases. Der er tale om et tredelt forløb: Første niveau henvender sig til arkitekter og ledere, der vil introduceres til EA. De to efterfølgende niveauer går mere i dybden og henvender sig til praktiserende forretnings- og it-arkitekter. Gennemføres alle tre niveauer tilfredsstillende tildeles titlen Certified Enterprise Architect (CMU).

Workshops for enterprise arkitekter (1 kursusdag)
Erfarne enterprise arkitekter og forretningsudviklere bliver endnu bedre på vore praksisorienterede workshops: Vi går i dybden med konkrete arkitekt-opgaver som

Business Cases

Sikkerhedsarkitektur

Strategisk kommunikation

OIO EA metoden

Skal din professionelle erfaring udfordres og udvikles, så er en eller flere af disse workshops det naturlige valg. Kontakt EA Fellows for nærmere oplysninger.