Arkitektur i projekter

Enterprise Architecture Professionals

1-dagskursus for projekt- og programledere

I forandrings- og udviklingsprojekter skal mange beslutninger koordineres, for at skabe sammenhængende løsninger, der passer i organisationens forretnings- og IT arkitektur. Dette kursus giver projekt- og programledere en grundlæggende indsigt i enterprise arkitektur som redskab til at styre projekterne mod de strategiske, forretningsmæssige mål. Med anerkendte arkitekturmetoder og værktøjer, systematiserer vi de strategiske beslutninger og understøtter kommunikationen i forhold til projektets interessenter. Det forudsættes, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til enterprise arkitektur, fx opnået gennem deltagelse i kurset ”Arkitektur som fælles mindset”.

Deltagere

Kurset er tilrettelagt for ledere af projekter og programmer, der skal udmønte den strategiske IT planlægning i konkrete resultater. Det er ligeledes velegnet for enterprise-arkitekter, der deltager i projekter med rådgivning og review. Når projektledere og arkitekter får et fælles begrebsapparat, kan de koble opfyldelsen af de forretningsmæssige mål direkte til projektets konkrete beslutninger, og skabe forbindelse mellem forretningen og IT organisationen.

Det forudsættes, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til enterprise arkitektur, fx opnået gennem deltagelse i kurset ”Arkitektur som fælles mindset”. Desuden forventes et solidt erfaringsgrundlag med projektledelse, gerne i form af en certificering som projekt- eller programleder.

Fagligt indhold

Projektledelse er mere end at styre tid, ressourcer og kvalitet. For at skabe succes er det afgørende at det enkelte projekts resultater opfylder de strategiske mål, og er optimeret til samspil med virksomhedens øvrige systemer og tiltag. Derfor må virksomhedens enterprise arkitektur indtænkes i projekternes tilrettelæggelse og udførelse. Dette kursus giver projektledelse og arkitekter et fælles metodegrundlag til at integrere IT- og forretningsudvikling i virksomhedens projekter. På kurset gennemgås følgende emner:

Arkitektur – hvorfor og hvordan

 • Arkitektur som begreb – og som praksis
 • Hvordan udføres arkitekturarbejdet

Enterprise arkitektur

 • Organiserer samspillet mellem forretning og IT
 • Metoder og rammeværker
 • Dokumentation og leverancer

Arkitektur og IT styring

 • Introduktion til sammenhængende IT styring
 • Design og udvikling (Agile, etc.)
 • Program- og projektstyring (fx PRINCE2)

Program og projekter

 • Arkitekturleverancer til projekter
 • Projektmodel eksempel
 • Kravspecifikation eksempel

Porteføljestyring

 • Systemer og applikationer
 • Infrastruktur med mønstre

Principstyret Arkitektur

 • Principper som metode til hurtige og sikre beslutninger
 • Eksempler på principper, standarder og mønstre
 • Mini-workshop om EA i projektgrundlaget

Udbytte

Deltagerne vil få indsigt i enterprise arkitektur som en overordnet metode til at eksekvere forretningsstrategien, og få grundlag for at tilrettelægge og gennemføre projekter, der udmønter virksomhedens strategi i konkrete resultater. Kurset sætter enterprise arkitekturen i relation til alle de nødvendige discipliner for at styre virksomhedens forandrings- og udviklingsprojekter imod de fælles mål for IT-udnyttelsen.

Tid og sted

Dette kursus afholdes som lukket firmaarrangement – kontakt os for nærmere oplysninger.