Arkitektur som fælles mindset

Enterprise Architecture Professionals

1-dagskursus for ledende medarbejdere i forretning og IT

Formålet med kurset er at give en bredere kreds af medarbejdere en grundlæggende indsigt i Enterprise Arkitektur som fælles mindset og arbejdsmetode, og at introducere metoder og værktøjer, som både letter arbejdet og understøtter kommunikationen i forhold til alle arkitekturarbejdets interessenter. Kurset er tilrettelagt for alle medarbejdere, der beskæftiger sig med den strategiske planlægning, både i IT og forretning. Når denne brede gruppe får et fælles begrebsapparat, kan deltagerne koble opfyldelsen af de forretningsmæssige mål direkte til dagligdagens beslutninger, og skabe forbindelse mellem forretningen og IT organisationen.

Deltagere

Kurset er tilrettelagt for medarbejdere, der beskæftiger sig med den strategiske IT planlægning. Det er typisk IT direktører, forretningsudviklere og it-arkitekter. Men alle forretnings- og it ansvarlige på chefniveau vil også være selvskrevne til dette kursus, ligesom ledelsen af programmer og projekter. Når denne brede gruppe får et fælles begrebsapparat, kan deltagerne koble opfyldelsen af de forretningsmæssige mål direkte til dagligdagens beslutninger, og skabe forbindelse mellem forretningen og IT organisationen.

Fagligt indhold

Kurset sætter fokus på samspillet mellem forretning og IT, set fra forretningens synspunkt. Vi forklarer på en jordnær og praktisk måde, hvorledes de internationalt anerkendte metoder for udvikling af strategi, arkitektur, programledelse og porteføljestyring kan benyttes som ramme for en integreret IT- og forretningsudvikling, uden at deltagerne skal tage stilling til komplicerede tekniske spørgsmål. Det handler om forretningsudvikling med IT, ikke om IT-udvikling. På kurset gennemgås følgende emner:

Arkitektur – hvorfor og hvordan

  • Arkitektur som begreb – og som praksis
  • Hvor og hvorfor er der brug for arkitektur
  • Hvordan udføres arkitekturarbejdet

Enterprise arkitektur

  • EA – organiserer samspillet mellem forretning og IT
  • Praktisk implementering

Arkitektur og IT styring

  • Introduktion til sammenhængende IT styring

Kobling til forretningen

  • Arkitekturperspektivet i program-, projekt- og porteføljestyring
  • Arkitektens rolle i organisationen

Principstyret Arkitektur

  • Principper som metode til hurtige og sikre beslutninger
  • Mini-workshop om sammenhængende principper

Udbytte

Deltagerne vil få indsigt i enterprise arkitektur som en overordnet metode til at eksekvere forretningsstrategien, og få grundlag for at tilrettelægge arkitekturarbejdet i deres egen organisation. Kurset sætter enterprise arkitekturen i relation til alle de nødvendige discipliner for at styre virksomhedens IT-udnyttelse – fra strategi til forvaltning og drift af de kørende systemer. På den måde får alle deltagere en konkret forståelse af, hvordan det fælles mindset kan hjælpe dem i hverdagen.

Tid og sted

Dette kursus afholdes som lukket firmaarrangement – kontakt os for nærmere oplysninger.