Introduktion til enterprisearkitektur

Enterprise Architecture Professionals

Kurset giver beslutningstagere og nøglemedarbejdere et overblik over fordelene ved at benytte Enterprise Arkitektur som fælles mindset og arbejdsmetode, når forretningen skal udvikles og IT-anvendelsen optimeres. På kurset introduceres metoder og værktøjer, som understøtter den strategiske planlægningsproces og kommunikationen i forhold til alle processens interessenter. Kurset giver deltagerne baggrund for at tilrettelægge udvikling af strategi og arkitektur i deres virksomhed, og at udvikle de nødvendige kompetencer til at gennemføre processen.

Deltagere

Kurset er tilrettelagt for medarbejdere, der beskæftiger sig med virksomhedens udvikling og tilrettelæggelsen af IT anvendelsen. Det er typisk direktion, forretningsudviklere og IT ledelsen. Men også projektledere og forretningsansvarlige på chefniveau vil være selvskrevne til dette kursus, som er designet til at optimere samarbejdet mellem forretningen og IT organisationen.

Fagligt indhold

Kurset sætter fokus på optimering af IT-anvendelsen, set fra forretningens synspunkt. Vi forklarer på en jordnær og praktisk måde, hvorledes de internationalt anerkendte metoder for udvikling af strategi, arkitektur, programledelse og porteføljestyring kan benyttes som ramme for en integreret IT- og forretningsudvikling, uden at deltagerne skal tage stilling til komplicerede tekniske spørgsmål. Kurset giver deltagerne et fælles begrebsapparat, som kobler opfyldelsen af de forretningsmæssige mål direkte til dagligdagens beslutninger. Vi demonstrerer hvorledes de forskellige enterprise arkitektur metoder kan benyttes som et værktøj til samordning af forretnings- og IT udvikling. På kurset gennemgås følgende emner:

  • Arkitektur som begreb, som metode – og som praksis
  • Enterprise arkitektur – organiserer samspillet mellem forretning og IT
  • Introduktion til valget af metoder og rammeværker (fx CMU, TOGAF, DYA)
  • Arkitekturens samspil med andre metoder for IT styring (fx Agile, PRINCE2, ITIL, COBIT)
  • Arkitekturperspektivet i program-, projekt- og porteføljestyring
  • Principstyret arkitektur som metode til hurtige og sikre beslutninger

Udbytte

Deltagerne får indsigt i enterprise arkitektur som en overordnet metode til at eksekvere forretningsstrategien, og får grundlag for at tilrettelægge arkitekturarbejdet i deres egen organisation. Kurset sætter enterprise arkitekturen i relation til alle de nødvendige discipliner for at styre virksomhedens IT-udnyttelse – fra strategi til forvaltning og drift af de kørende systemer. På den måde får alle deltagere en konkret forståelse af, hvordan det fælles mindset kan hjælpe dem i hverdagen.

Underviser

John Gøtze, Ph.D., er en af foregangsmændene for enterprisearkitektur i Danmark.  John har en unik erfaring med EA både i Danmark og internationalt, og både i det offentlige og det private. John er en efterspurgt foredragsholder på internationale konferencer. John underviste i mere end 15 år i Enterprise Arkitektur på IT Universitetet, og John er tidligere præsident for the Association of Enterprise Architects.