Styregruppeseminar

Enterprise Architecture Professionals

1-dags seminar for styregruppemedlemmer

Formålet med seminaret er at give organisationens beslutningstagere en grundlæggende indsigt i enterprise arkitektur som et ledelsesinstrument for IT-anvendelsen. Med et fælles begrebsmæssigt fundament og et fælles sprog for den strategiske planlægning vil man opnå en tættere kobling mellem IT-styringen og den forretningsmæssige udvikling. Seminaret er fokuseret på, hvorledes generelle beslutninger for arkitektur og strategi implementeres i projektporteføljen og forvaltningen af de kørende systemer.

Deltagere

Seminaret er tilrettelagt for ledende medarbejdere, der beskæftiger sig med den strategiske IT planlægning som deltagere i styregrupper og andre strategiske beslutningsfora. Seminaret giver deltagerne indsigt i enterprise arkitektur som fælles mindset og arbejdsmetode, når organisationens overordnede mål skal implementeres i IT anvendelsen.

Fagligt indhold

Vi viser med konkrete eksempler, hvorledes de internationalt anerkendte metoder for udvikling af strategi, arkitektur, programledelse og porteføljestyring kan benyttes som ramme for en integreret IT- og forretningsudvikling. Deltagerne får en fælles indsigt, som kan sikre at IT anvendelsen opfylder de strategiske mål, og at hver enkelt løsning er optimeret til samspil med virksomhedens øvrige systemer og tiltag. På seminaret gennemgås følgende emner:

 Arkitektur – hvorfor og hvordan

 • Arkitektur som begreb – og som praksis
 • Hvor og hvorfor er der brug for arkitektur
 • Hvordan udføres arkitekturarbejdet

Enterprise arkitektur

 • Organiserer samspillet mellem forretning og IT
 • Dokumentation og leverancer

Arkitektur og IT styring

 • Introduktion til sammenhængende IT styring
 • Design og udvikling
 • Program- og projektstyring
 • Drift og vedligeholdelse
 • Risikostyring

Kobling til forretningen

 • Arkitektens rolle i organisationen
 • Porteføljestyring og resultatopfølgning

Program og projekter

 • Arkitekturleverancer til projekter
 • Projektmodel eksempel

Porteføljestyring

 • Systemer og applikationer
 • Referencemodeller

Principstyret Arkitektur

 • Principper som metode til hurtige og sikre beslutninger
 • Eksempler på principper, standarder og mønstre

Arkitekturpraksis

 • Organisering og modenhed

 

Udbytte

Deltagerne får indsigt i enterprise arkitektur som en overordnet metode til at eksekvere forretningsstrategien, og konkrete metoder til en overordnet styring af IT-anvendelsen, som sammenkæder processerne for strategi, arkitektur og programledelse. Dermed får deltagerne grundlag for at optimere IT anvendelsen i deres egen organisation, og skabe værdi i forretningen.

Tid og sted

Dette seminar afholdes som lukket firmaarrangement – Kontakt EA Fellows for nærmere oplysninger.