Referencehistorier

Læs her om udvalgte opgaver, som EA Fellows har løst for danske og internationale kunder:

 

Program- og porteføljestyring i en mediekoncern.

Situation: Koncernens overlevelse i et presset marked krævede benhård prioritering af udviklingsressourcer, og sikkerhed for at alle projekter leverer til tid og budget.

Leverance: Indførelse af fælles metoder og værktøjer til planlægning og styring af alle udviklingsaktiviteter samt etablering af tværgående IT Governance i koncernen.

Resultat: Markant forbedret succesrate i projekterne, og en betydelig omkostningsreduktion, opnået gennem målrettet porteføljestyring.

 

Servicekatalog for offentlige IT ydelser.

Situation: Der er identificeret et betydeligt besparelsespotentiale ved sammenlægning af IT driften for flere offentlige institutioner. Men en gevinst forudsætter en konsolidering og standardisering af den leverede service.

Leverance: Et servicekatalog, der beskriver den leverede service for kunderne, og en servicearkitektur, der beskriver hvordan den organiseres internt hos leverandøren.

Resultat: Grundlag for organisering af serviceorganisationen, opbygning af de tekniske platforme, og udarbejdelsen af en konsolideringsplan.

 

Optimering af produktion og logistik.

Situation: En global industrikoncern med fabrikker i mange lande havde brug for at optimere produktion og logistik, for at vinde nye markedsandele i et inhomogent globalt marked.

Leverance: Gennem workshops og interviews med nøglepersoner blev det samlede IT landskab kortlagt, og strategiske anbefalinger om integrationer og konsolideringstiltag blev udarbejdet.

Resultat: Store forbedringer i produktionsplanlægning og logistik, samt  forbedret produktivitet gennem reduktion af kompleksiteten i de overordnede styresystemer.

 

Review af systemporteføljen.

Situation: En stor nordisk servicevirksomhed havde brug for en koncerndækkende styring af projekter og serviceaftaler. Udfordringen var, at støtten til de centrale forretningsprocesser var implementeret i en bred vifte af forskellige systemer, heraf mange i det aldrende økonomisystem.

Leverance: Kortlægning og analyse af systemlandskabet, forslag til fælles arkitekturramme og governance principper, forhandlingsoplæg til leverandørkontrakter.

Resultat: Markante forretningsfordele gennem harmonisering af ERP funktioner og forretningsprocesser, samt forenkling af de tekniske platforme.

 

EA praksis hos systemleverandør.

Situation: En international leverandør af rammesystemer havde oplevet problematiske projekter, selvom både de tekniske og de kontraktmæssige forhold var i orden.

Leverance: Vi gennemførte et seminar for leverandørens nøglepersoner, med en introduktion til arkitekturmetoderne, og et review af udvalgte konkrete projekter.

Resultat: En ny praksis for internt EA-review af tilbud og projekter gav leverandøren konkurrencemæssige fordele og forebygger problemer i nye leverancer.

 

Optimering af applikations- og infrastruktur portefølje.

Situation: En dansk international shipping virksomhed ønskede at indføre standardiserede  globale IT-services og infrastruktur, som erstatning for lokale, autonome løsninger. Formålet var at genbruge af erfaringer og løsninger på tværs af koncernen og at skabe et fælles fundament for etablering af globale forretningsmæssige tiltag.

Leverance: Vi udarbejdede sammen med kunden en referencearkitektur for den globale infrastruktur, udførte review på løsningsarkitekturen, faciliterede udbudsprocessen, etablerede fælles standardiserede processer, og udarbejdede principper og plan for migrering.

Resultat: De nye standardiserede services og infrastruktur giver virksomheden mulighed for implementering af nye globale forretningsapplikationer, hvor de kritiske faktorer er time-to-market, priseffektivitet og kvalitet.