Governance – hvad er det?

Governance – hvad er det?

Den skærpede konkurrence i det globale marked stiller nye krav til virksomhederne. Hvor det før var nok at drive en sund forretning med gennemprøvede forretningsgange, er det nu nødvendigt at levere konstante forbedringer af effektiviteten og løbende fornyelse af produkterne.

Governance

Governance er populært sagt rammen for, hvem der bestemmer og hvem der skal betale.

Der er en stigende erkendelse af, at virksomhedens evne til forandring er tæt knyttet til IT systemernes fleksibilitet og evne til at understøtte de optimerede arbejdsgange på en effektiv måde. Derfor er ikke blot arkitekturen, men også styringsmodellerne for IT beslutningerne kommet i fokus.

IT-governance handler om at etablere en klar styringsmodel for IT beslutningerne, så de er koordineret med de forretningsmæssige beslutninger. IT-governance er en integreret del af virksomhedens corporate governance, og det er den øverste ledelses ansvar.

En velfungerende governance er en forudsætning for, at de gode intentioner i virksomhedens strategiske planlægning vil blive efterlevet i praksis. Virksomheder med en stærk governance er karakteriseret ved:

  • Topledelsen forstår, hvorledes IT skal bruges som strategisk værktøj i virksomhedens udvikling.
  • IT strategien er integreret med forretningsstrategien og afspejler de forretningsmæssige mål.
  • De overordnede principper for IT styring (fx arkitektur, sikkerhed og projektstyring) er vedtaget af firmaets direktion og kommunikeret til alle relevante ledere.
  • Virksomheden har lagt den overordnede styring af IT i hænderne på en styregruppe, hvor både forretningsledelsen og IT ledelsen er repræsenteret.
  • Der er etableret klare og effektive procedurer for planlægning, gennemførelse og opfølgning på resultaterne af alle større IT investeringer.

En stærk governance er en forudsætning for at opnå de forretningsmæssige fordele, som en god arkitektur giver. Mindre bøvl – mere bundlinie!