Levende arkitektur

Levende arkitektur

Alt for mange arkitekturdokumenter samler støv på en hylde, selvom der er investeret betydelige ressourcer i at udarbejde dem. Den mest almindelige grund til at dokumenterne har mistet interesse, er at de ikke ajourføres tit nok, og at de derfor ikke er velegnede til at styre virksomhedens IT anvendelse i en omskiftelig verden.

Det er bekosteligt at udarbejde strategiske planer, og det kræver et betydeligt ledelsesengagement at føre dem ud i livet. Mange virksomheder (både offentlige og private!) har derfor fundet det tilstrækkeligt at udarbejde en ny arkitektur (eller en IT strategi) hvert femte år. Resultatet er desværre ofte, at planerne får en begrænset værdi, fordi virksomheden over en femårsperiode har udviklet sig betydeligt, mens nye IT standarder og produkter er kommet til.

Hvis arkitekturdokumenterne skal undgå at samle støv, skal de opdateres løbende i takt med de nye forretningsmæssige og tekniske trends.Det kan man opnå ved at koble dem til Standardkataloget, som giver online adgang til de seneste anbefalinger om åbne standarder. Og til  Principkataloget, som hele tiden er opdateret med Best Practice Principper for arkitektur og strategi.