Nye arbejdsformer kræver ny arkitektur

Nye arbejdsformer kræver ny arkitektur

Billedet af den traditionelle virksomhed, hvor alle medarbejderne arbejder synkront foran hver sin pc, hører en svunden tid til. Et stigende antal virksomheder tilbyder fleksible arbejdsformer som hjemmearbejdspladser og mobile opkoblinger for ansatte på farten.

Nine-to-Five bliver til Always-On

De nye mobile og decentrale arbejdsformer betyder, at der stilles stigende krav fra forretningen overfor virksomhedernes it-afdeling. Når medarbejderne skal arbejde hjemmefra, eller fra hoteller, lufthavne og fremmede lokaler, stilles der krav til udstyr, båndbredde og sikkerhed, som går langt ud over den standard, der hersker på virksomhedens adresse.

Nye klienter

Den mest iøjnefaldende ændring i IT anvendelsen er nok brugen af nye klienter som PDA’er, smartphones, og andre devices, hvor brugergrænsefladen er markant anderledes end på en standard pc. Her bliver der brug for at håndtere flere parallelle kanaler fra den samme bruger til de samme data. For at møde denne udfordring vælger mange virksomheder at udskifte de traditionelle windows programmer med web-applikationer, som kan afvikles på tynde klienter, og ofte ser vi dette understøttet af en web-service infrastruktur. Men valget af denne form for applikationer giver også et øget pres på infrastrukturen, som kan forventes at blive en vigtig udgiftspost i de kommende år.

Slanke applikationer

Når arbejdsformerne ændres, må applikationerne følge med. For decentrale og mobile arbejdspladser benytter forretningsorienterede virksomheder enkle design principper som disse:

  • Simpelhed, dette vil reducere omkostningerne til oplæring og support
  • Tynde klienter, så det er ligetil at distribuere software og foretage opgraderinger
  • Begrænset funktionalitet, implementer alene funktioner der er absolut nødvendige
  • Brugervenligt design, det er lettere at yde support – og behovet er mindre
  • Dimensioneret båndbredde: design med henblik på langsomme og ustabile net forbindelser
  • Stabil konfiguration: undgå mange varianter og “lås” brugerens konfigurationsmuligheder så meget det er relevant

Serviceorienteret infrastruktur

Også infrastrukturen spiller en vigtig rolle, når målet er at gøre arbejdet uafhængigt af tid og sted. For enterprise arkitekten er opgaven at vælge og designe en infrastruktur, der kan bringe virksomhedens behov for funktionalitet, kommunikation og datalager på en fællesnævner, så stordriftsfordelene kan udnyttes.

En vigtig disciplin er kapacitetsplanlægningen, dvs styring af den indkøbte båndbredde, cpu-kraft og lagerplads i forhold til de forretningsmæssige behov. Når skiftende forretningsbehov giver store variationer i den ønskede kapacitet – og dens fordeling på systemer og brugere –  kan det være aktuelt at overveje en virtualisering af ressourcerne. På denne måde kan forretningens ønske om fleksibilitet honoreres, samtidig med at rutinefunktioner som fx backup og overvågning kan effektiviseres.

Ny arkitektur

De nye måder at arbejde på giver arkitekten nye udfordringer: Applikationerne skal vælges og sammensættes udfra nye principper, og infrastrukturen skal optimeres i forhold til det ændrede forbrugsmønster. Men målet er uændret, at understøtte forandring i virksomheden.