At være eller ikke være enterprise arkitekt

At være eller ikke være enterprise arkitekt

Både i den videnskabelige litteratur, hos analyse institutter, og på blogs “i den virkelige verden” er der en rimelig enighed om hvad betegnelsen enterprise arkitektur (EA) står for. Men samtidig er der en klar tendens til, at stadig flere IT professionelle får betegnelsen “arkitekt” føjet til deres visitkort.

Det kan være en udfordring at få øje på enterprise arkitekten blandt alle de andre typer af arkitekter som vi møder: infrastruktur-, sikkerheds-, applikations-, løsnings-, informations-, database arkitekter – og der kommer stadig flere til!

Alle disse gode mennesker er utvivlsomt kompetente og effektive til at planlægge, designe og implementere IT-løsninger, men det kan nok diskuteres, om de alle beskæftiger sig med arkitektur. For arkitektur handler om at organisere på et overordnet niveau, i modsætning til at udforme løsningens detaljer.

I forbindelse med de konkrete opgaver, som EA Fellows løser for større kunder, er vi stødt på flere af de ovennævnte arkitekter, og mange tankevækkende beskrivelser af arkitektur. Derfor vil vi her give vores bud på, hvad arkitektur er, og – måske lige så vigtigt – hvad det ikke er.

Arkitektur er ikke tomme ord

“Arkitektur” er ikke en ny og opgraderet version af “bullshit-bingo” hvor det gælder om at kunne benytte flest akronymer og frameworks, på en måde så al tale bliver sort for dem som lytter. Hvis det er oplevelsen, så er det en sælger der taler – og ikke en arkitekt.

Arkitektur er ikke en konsulentydelse

“Arkitekter” er ikke en titel der er forbeholdt konsulenter, der er også en stor andel arkitekter i forskningsmiljøet og blandt de ansatte i offentlige og private virksomheder.

Arkitektur er ikke programmering

“Arkitektur” er mere end udvikling af ny software. Programmører og projektledere er ikke arkitekter, det er personer der har til opgave at skrive kildetekst, lave applikationer og styre implementeringen. Arkitektur handler om at organisere løsningens elementer på et overordnet niveau, og tage de principielle beslutninger for løsningens udformning.

Arkitektur indeholder mange discipliner

Der er mange discipliner indenfor arkitektur, og de har hver til sin tid en berettigelse. Hvis discipliner udelades, det være sig tekniske, organisatoriske eller procesmæssige, så bliver resultatet ensidigt og ukomplet. Alle discipliner må balanceres efter opgave, organisation og modenhed, for et skævt fokus vil føre til bristede illusioner og gode spildte kræfter for alle involverede.

Arkitektur kræver samarbejde og governance

En “stærk ledelsesforankring” eller anden form for “stærkt lederskab” bliver ofte nævnt som et element i arkitekturen, men det vil i sig selv aldrig løse opgaven for forretningen. Arkitekturen er en “opskrift”, som forretningsorganisationen sammen med ledelsen kan bruge til at løse de konkrete problemer og udfordringer, men det kræver at organisationen er i stand til at tage beslutninger og handle, for at realisere opskriften.

Arkitektur starter i forretningen

“Arkitektur” der ikke tager udgangspunkt i service til forretningen, krav eller ønsker fra forretningen, er ikke arkitektur, men elementer i en løsning. En “rigtig” arkitektur er en udmøntning af forretningsstrategien, og indeholder elementer som forretningsmodel (business case), nøgleprocesser og forbedringspotentiale (benefit realization), som definerer løsningens succesparametre.

Arkitektur er ikke en akademisk øvelse

Arkitekturarbejde som ikke er operationaliseret eller kan operationaliseres af andre, kan ikke betegnes som arkitektur. Det er akademiske øvelser, henstillinger, visioner eller dokumenter, som med stor sandsynlighed har størst værdi for forretningen i anden sammenhæng. “Rigtig” arkitektur giver grundlag for en praktisk implementering.

Arkitektur skal ikke være smuk – den skal være rigtig

Når vi taler om god arkitektur, er det altså ikke et spørgsmål om smag, men om løsningerne er hensigtsmæssigt struktureret i forhold til de opgaver de skal understøtte, og opfylder de overordnede målsætninger for den forretning, der skal bruge løsningerne.

Arkitektur giver ingen gevinster i sig selv

“Arkitektur” er ingen “silver bullet” eller frelsende Yourdon projektmodel, som giver løfte om umiddelbart målbare gevinster. Til gengæld er arkitekturarbejdet en god metode til at binde forretning og IT sammen på en måde, der sætter det positive samspil i fokus og giver mulighed for at høste nye fordele.

Disciplinen “arkitektur” er inde i en udvikling, hvor der er utrolig stor efterspørgsel, men få klare og entydige definitioner, endnu færre målepunkter for kvalitet og succes. I samarbejdet med vores kunder sætter vi fokus på at få defineret arkitektur i kundens kontekst og i forhold til organisationens modenhed. Vi bidrager også med konkretisering af arkitektur funktionens mandat og rolle, så arkitekturprocessen placeres rigtigt i forhold til de eksisterende forretnings og IT-funktioner i kundens organisation.