Standardisering eller arkitektur? Begge dele, tak!

Standardisering eller arkitektur? Begge dele, tak!

Efter sommerens høringskonference om de kommende ESDH standarder var deltagerne – og andre interessenter – inviteret til at indsende skriftlige kommentarer til de 5 specifikationer af forretningsservices, som skal supplere – og med tiden afløse – de eksisterende FESD standarder.

De indkomne høringssvar er nu publiceret her. Der er grund til at bemærke høringssvaret fra Region Midtjylland, som stiller spørgsmålstegn ved både Referencearkitekturen for sags- og dokumentområdet og ved selve standardiseringsprojektet. I høringssvaret underbygges kritikken med erfaringer fra en lang række offentlige myndigheders IT-implementering. Tankevækkende læsning!

En anden kættersk tanke er for nylig blevet luftet af Ole Bech på version2. Her debatteres, om vi overhovedet har brug for de store forkromede ESDH systemer i den offentlige forvaltning, eller vi ville være bedre tjent med at rive siloerne ned og lade informationen følge opgaverne.

Måske er det tid at genoverveje standardiseringsprojektets scope, retning og ambitionsniveau i forhold til de overordnede succeskriterier. Erfaringerne viser, at vi kan skabe mere interoperabilitet og effektivitet i de offentlige IT-løsninger, hvis vi lægger vægt på en fælles enterprise arkitektur, end hvis vi standardiserer alle de tekniske detaljer.