Digitalisering på tværs

Digitalisering på tværs

Når den offentlige sektor skal arbejde bedre sammen, spiller teknologien en væsentlig rolle. Det gælder om at dele informationer og at samordne brugen af IT. I arkitektursammenhæng betyder det at rive siloerne ned og skabe en fælles infrastruktur, som fundament for forvaltningens fagsystemer.

Staten har taget et væsentligt initiativ i denne retning med dannelsen af den nye organisation Statens IT. Der er defineret et scope for Statens ITs opgaver men vi har endnu ikke et klart billede af, hvilken grad af harmonisering og konsolidering af systemer og infrastruktur, der er på tegnebrættet.

I mellemtiden har virksomheden Informi GIS givet et bud på, hvad den fælles infrastruktur bør indeholde. Geografisk information udgør en værdifuld fællesnævner i mange offentlige og private forretningsprocesser. Virksomheden illustrerer i et whitepaper Geografisk information i en enterprise arkitektur, hvorledes en geografisk tilgang kan fungere som løftestang for effektivisering, kvalitetsforbedring og styrket samarbejde i den offentlige sektor.

GIS systemer har traditionelt været betragtet som et fagsystem, som mest anvendes i tekniske forvaltninger til administration af veje, kloakker og byggetilladelser. Men ved at gøre de geografiske informationer tilgængelige som en infrastrukturservice, kan de bruges i mange andre sammenhænge, fx ved dynamisk styring af energi og offentlig transport. Det giver store perspektiver for tilrettelæggelsen af den offentlige service, og ikke mindst for samarbejdet mellem offentlige og private organisationer.

Vi venter spændt på at se, hvilke værdiskabende services der i fremtiden skal indgå i den fælles offentlige IT infrastruktur. GIS er et godt bud – hvem kommer med det næste?

Disclaimer: EA Fellows har bidraget med inspiration til publikationen fra Informi GIS.