Topledelsen vil have EA-viden

Topledelsen vil have EA-viden

Som omtalt i Computerworld, oplever vi i denne tid en tydelig stigning i interessen for enterprise arkitektur, ikke blot hos IT-specialister, men også hos virksomhedernes topledelse. Det tyder på, at både store og små organisationer satser på at få bygget bro mellem forretning og IT, mellem teori og praksis, mellem principper og processer.

Vi har hos flere kunder oplevet, at der allerede er udarbejdet en stor, dyr og flot indbunden IT-vision og -strategi, men den har ikke forladt reolen efter den er blevet vedtaget at ledelsen. I den samme reol står er ofte en virksomhedsstrategi, en produktstrategi og flere andre overordnede planer. Men disse dokumenter er ofte udtænkt forskellige steder i organisationen, og det kan være svært – måske endda umuligt – at føre dem alle ud i livet på én gang.

Enterprise Arkitektur

Der er behov for samordning, og det er her, enterprise arkitekturen (EA) kommer ind i billedet. Ved at brede fokus ud til mere end blot IT-strategi, opnår organisationerne som arbejder med EA en større sammenhæng mellem de forskellige forretningsområder, mere gennemsigtighed, og dermed større mulighed for genbrug af processer og IT løsninger på tværs af hele forretningen.

Danske Bank er et godt eksempel på en virksomhed, der benytter enterprise arkitektur som et redskab til at opnå konkurrencemæssige fordele. Som Claus Torp Jensen er citeret for i artiklen opnår Danske Bank, at de i stedet for at udvikle fra bunden kan gøre brug af IT-komponenter, de allerede har på “hylderne” , og ved at kombinere dem på en ny måde kan de understøtte en ny forretningsproces og levere et nyt produkt til kunderne med kort varsel.

Kompetencerne mødes

Det er ikke trivielt at skabe en sammenhængende enterprise arkitektur for en virksomhed – det kræver betydelig indsigt både i forretningen, processerne og IT løsningerne. Det er vigtigt at arkitekturteamet repræsenterer et bredt udsnit af virksomhedens kompetencer – både de tekniske og de ledelsesmæssige. Men det er lige så afgørende, at arkitekturarbejdet følger en veldefineret metode, som alle deltagere forstår at anvende, selvom de kommer med forskellig baggrund.

Hos EA Fellows har vi i denne tid meget fokus på facilitering og undervisning. Vi mærker, at de forretningsansvarlige i stigende grad deltager i kurser og workshops om EA, for at kunne spille optimalt sammen med IT-folkene i deres hjemlige arkitekturproces. Og ikke overraskende, så kommer IT-arkitekterne til de samme kurser for bedre at forstå forretningens tankegang.

Mindre bøvl

Ved at råde over de rigtige kompetencer, og få dem til at spille sammen i en god proces, bliver virksomhederne i stand til at tage bedre strategiske beslutninger om anvendelsen af IT. Beslutningerne bliver langt mere “implementerbare” for kunden, fordi de er bygget på de samme forretningsprincipper, som styrer virksomhedens udvikling. Resultatet er sunde, langsigtede beslutninger – og langt mindre bøvl med IT.